Premiering

Sommarpremieringar hålls runt om i hela landet, för att hitta en premieringsplats nära dig besök: http://svehast.se/sommarpremieringar

Tänk på att anmäla din häst i tid och läs igenom dom regler som finns upplagda på SH hemsida!

Vad är en sommarpremiering?

På en sommarpremiering har du möjlighet att få din häst bedömd av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Du kan också beroende på hästens ålder utföra ett bruksprov med din häst för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på vad du har för ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

På en sommarpremiering bedöms din häst exteriört men hänsyn tas även till härstamningen. Skillnaden mellan en utställning och en sommarpremiering är att på en utställning bedöms vilken häst som är finast och mest välputsad för dagen medan hästens värde för aveln bedöms på en sommarpremiering.

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel. På sommarpremieringen bedöms din häst exteriört mot en rasbeskrivning som finns att läsa i rasvisa bestämmelser för den aktuella rasen. Dessa hittar du i Storeglementet eller på din rasförenings hemsida.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)
 • Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst)
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
 • I vissa fall avelsvärdering
 • Mätning (t.ex. mankhöjd)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Kvalitetsklass

Beroende på hästens ålder kan hästen tilldelas en kvalitetsklass och/eller en avelsvärdesklass. Ston beroende på ålder tilldelas en kvalitetsklass och en avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass. Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng exteriört
 • Klass II – 35-37 poäng exteriört
 • Klass III – 30-34 poäng exteriört
 • Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

Avelsvärdering/individprövning

En del rasföreningar som också är avelsorganisationer har delegerat till exteriördomaren att även avelsvärdera hästen på platsen för premieringen. Avelsvärdering innebär att hästen prövas/bedöms som individ och därefter tilldelas en avelsvärdesklass beroende på vad den har uppnått för kriterier. Avelsvärdesklass är ett mått på hästens aktuella avelsvärde.

De organisationer som inte har delegerat avelsvärderingen sköter denna procedur
från sitt kansli i efterhand. Protokollet från bedömningen används som underlag
för avelsvärderingen och du får ett avelsvärderingsbevis hemskickat på posten.

Avelsvärdering/avkommeprövning

När ett sto har fått tillräckligt många avkommor tas hänsyn till avkommornas kvalitet via bedömningsprotokoll. Beroende på vad avkommorna har för meriter i form av exteriörpoäng, tävlingsresultat etc. får stoet olika poäng för sina avkommor. Den totala sammanlagda summan av dessa poäng avgör sedan vilken avelsvärdesklass hon tilldelas. Du kanske har hört talas om t.ex. Elit-ston. Det är exempel på ston som har lämnat många bra och meriterade avkommor.

Alla hästar får användas i avel så länge de är friska. Det kan vara en hjälp för dig att få din häst bedömd på en sommarpremiering för att få veta din hästs styrkor och svagheter och om den är en lämplig individ att använda i aveln.

Hur det går till på plats?

När du anländer till premieringsplatsen ska du innan du lastar ur din häst anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit. Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1 åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja, (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att använda spö under visningen. Du kan ta hjälp av en s.k. piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

Visa hästen korrekt

Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. Tygeln ska fattas ca 20 cm under bettringarna och tygeländan ska vara uppsamlad. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Öppna sidan mot domaren, dvs. närmaste framfot något framför den andra och närmaste bakfot lite bakom den andra. Kroppstyngden ska vara jämt fördelad på alla fyra Korrekt uppställd hästbenen. Hästen ska varken stå ”framför, under eller bakom” sig. Korrigering får göras antingen
framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer hästens framparti.

Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan från detta håll. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras fram i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i
ett friskt tempo. Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger med
visaren på vänster sida om hästen. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.

Träna hästen så att den kan gå på rakt spår samt göra halt och förbli stilla. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt går på två spår, ett med frambenen och ett med bakbenen. Det är tillåtet att ha egen piskförare.

När hästen visas på ring (alla hästar visas samtidigt) – håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad. Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är
ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i. Du bör använda hjälm med knäppt hakband!

Datum och platser

Om du vill visa din häst på en sommarpremiering hittar du en lista på Svenska Hästavelsförbundets (SH) hemsida där datum och platser framgår samt vilken arrangör som tillhandahåller sommarpremieringen. För dig som hästägare har det ingen betydelse (avelsvärderingsmässigt) till vilken premiering du anmäler din
häst.

I SH:s Regler och Anvisningar för Sommarpremieringar finns en lista över visningsberättigade raser. Hästar som tillhör en ras som nämns på den listan får visas på en sommarpremiering. Vilka raser som får visas beror på vilka organisationer som har knutit avtal med SH om sommarpremieringsverksamhet. Raser som tillhör organisationer som inte har knutit avtal får tyvärr ej visas. För information om övriga raser vänligen kontakta respektive avelsorganisation.Det finns ytterligare fyra regionala administratörer som arrangerar
sommarpremieringar i Sverige.

Regionala administratörer (arrangör)

 • Hushållningssällskapet i Skaraborg, Västergötland
 • Hushållningssällskapet i Värmland, Värmland
 • Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, Norrbotten & Västerbotten
 • Norra Älvsborgs Hästavelsförening, Västergötland & Dalsland

Stambokföring

Om du visar din häst på en sommarpremiering kommer du säkert att komma i kontakt med ordet stambokföring. En häst är grundstambokförd i och med att den vid registreringen och passutfärdandet tilldelats ett registreringsnummer.För många raser finns det en riksstambok i vilken hästar kan föras in när de har uppnått de krav som ställs för inregistrering. Ofta är ett krav att hästen ska ha visats på exempelvis en sommarpremiering och sedan ha avelsvärderats för att kunna riksstambokföras.

Avelsvärdering och stambokföring är inte samma sak. En häst kan avelsvärderas utan att riksstambokföras. Riksstambokföring är något som hästägaren får ansöka om hos sin avelsorganisation.

Läs mer om sommarpremieringar här >>