Avelsvärdering

Avelsvärdering av sto

Ägare till ston av de raser som SH är avelsorganisation för (dartmoorponny, rysk basjkir, shagya-arab, kaspisk häst, american curly, irish cob, shire, haflinger) kan ansöka om att få sitt sto avelsvärderat. Ston tillhörande raserna haflinger, shagya-arab och irish cob kan efter individprövning tilldelas riksstamboksnummer.

Kostnad

Nedanstående kostnader gäller vid avelsvärdering och riksstamboksföring. Tänk på att alla avgifter ska förskottsbetalas.

Avelsvärdering: Kostnadsfritt

Rikstamboksföring för sto

För ston av nedanstående raser ska en avgift betalas in för riksstamboksföring. Tillhör ditt sto en ras som inte är listad nedan är riksstamboksförningen kostnadsfri. Listan kan komma att uppdatera (2013-05-02).

Haflinger 350 kr
Irish Cob 500 kr
Shagya-arab 500 kr

Avgiften betalas till SHs bankgiro 5472-6930. Märk betalningen med hästens namn och registreringsnummer. Tänk på att skicka in blanketten som länkas till här ovan så att vi får aktuella adressuppgifter till ägaren samt uppgift om ev andra meriter som åberopas för avelsvärderingen.

Vad är en avelsvärdering?

Syftet med avelsvärdering är att välja ut de mest lämpliga avelsdjuren utifrån det avelsmål som finns för rasen. Avelsvärdering kan ske antingen på individnivå eller utifrån avkommors meriter.

Individprövning

Vid en individprövning gör man en avelsvärdering utifrån individen själv och dennes prestationer. Vanligen ligger en exteriörbedömning till grund för denna bedömning. Vid individprövningen tilldelas hästen en avelsvärdesklass. Hänsyn tas stoets härstamning, exteriör, hälsotillstånd och eventuella bruksmeriter. Avelsvärdesklasserna B, AB, G, GI, eller GII baseras normalt på stoets egna meriter.

Avkommeprövning

En häst som fått flera avkommor kan avkommeprövas. En värdering av hästen görs då utifrån de meriter som avkommorna har presterat. Avkommors meriter som ingår i avkommeprövningen kan vara exteriörresultat, tester och tävlingsmeriter. Normalt är avelsvärdeklasserna A och ELIT baserade på avkommornas resultat.

Läs mer här >>