Riks 2019

Proposition för Svenska Haflingerföreningens Riksutställning  

Bullersta, Nyköping, lör 20 juli 2019

Vi kommer att ha en gemenskapskväll på fredagskvällen, ta med vad du vill äta och var med o prata haflinger hela kvällen! I samband med riksutställningen kommer vi även anordna tävlingar i hopp och dressyr, en egen proposition finns för det på www.svenskahaflinger.se. 

 

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.

Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats

Lördagen den 20 juli 2019 , på Bullersta, Nyköping.

Starttid informeras om i utställningskatalogen och på hemsidan.

Klasser Riksutställning

1.Ettåriga hingstar

2.Tvååriga hingstar o valacker

3.Ettåriga ston

4.Tvååriga ston

5.Treåriga ston

6. 4-10 åriga ston med föl

7. 11-17 åriga ston med föl

8. Föl

9. 4-10 åriga ston utan föl

10. 11-17 åriga ston utan föl

11. Valacker o icke godkända hingstar 3 år o äldre.

12. Godkända hingstar

13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)

I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare

Domare är Jennie Larsson.

Priser

Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klasseg­rarna och BIS 1:a, BIS 2:a och BIS 3:a. Vandringspriser utdelas till svenska deltagare.

Anmälan

Anmälan sker i första hand via Internetanmälan: länk

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna

Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner här: ANMÄLAN RIKS- wordfil

Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex genera­tioner.  

Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda. Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2019 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter

Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.) Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen. Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 20 juni 2019.
(poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg).

SHF:s Bg  334-8547

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i utställnings­katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar

Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547. Skriv att det gäller boxbetalning, riks.

Kostar 300 kr från fredag kväll tom lör eftermiddag/kväll. 600 kr från fre-sön.   Dagbox 300 kr. En spånbal ingår. Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com  (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Säkerhet

Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet. Hästägarförsäkran finns här: Hästägarförsäkran

Deltagande sker på egen risk.

*Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år, visaren bär hjälm!

* Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.

*Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.

* Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

 Katalog

Utställningskatalog skickas hem till deltagarna veckan före utställningen.

Hästägarförsäkran skrivs ut från föreningens hemsida och lämnas ifylld till sekretariatet före urlastning. Finns ej den möjligheten, kontakta föreningen.

Läs propositionen noga innan ni anmäler.

 

Frågor ställs till

Sofia Nilsson 070-510 54 69