Generalmönstring

Generalmönstringen, som är ett avelsvärderingstillfälle där samtliga godkända haflingerhingstar deltar, skall hållas på tid och plats som bestäms av SH på förslag av SHF, vart femte år eller med kortare intervall om styrelsen för SHF så bestämmer.

Följande kategorier kan befrias från att deltaga:

  • Hingstar som under året uppnått minst 24 års ålder
  • Hingstar som efter avkommeprövning tilldelats kvalitetsklass ELIT

Hingst som kan anses stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län skall anmälas till mönstringen, men kan ges dispens från visningen eller tilldelas resebidrag. Hingst som befriats från visning skall visas på sommarpremiering minst vart 5:e år för sundhetskontroll. Om tillräckligt antal avkommor finns avkommeprövas hingstarna.

Resultat generalmönstring Strömsholm 2007

1. Wilco 26 8-9-8-9-7=41p GI
2. Nilton 25 9-8-8-8-7=40p GII
3. Agilo 20 8-8-7-9-8= 40p GI
4. Eldfuxens Adelante 24 8-8-8-8-8=40p GII
5. Väbjörns Anér 31 9-9-8-6-8=40p GII
6. Eldfuxens Wacker 11 8-7-8-8-7=38p GI
7. Stratos 27 7-7-8-8-8=38p GII
8. Anger 16 8-7-7-8-7=37p GI

Resultat generalmönstring Strömsholm 2002

1. Skovlygårdens Watzespitz 19 9-8-8-9-8=42p G
2. Eldfuxens Wacker 11 8-8-8-8-8=40p GI
3. Wirbelsturm 12 8-7-8-7-8=38p GI
4.Aplhaville 8 7-8-8-8-7=38p GI
5. Anger 16 8-7-6-9-8=38p GI