Utställning

Viktig information om utställning och premiering.

Svenska haflingerföreningens Riksutställning är avelsvärderingsgrundande (AG) och det innebär att du kan välja att visa din haflinger på Riks istället för av SH anordnad sommar-premiering om du vill ha hästen avelsvärderad. Du kan då få ditt treåriga el äldre sto avelsvärderat och stamboksförd. Du kan dock INTE få avelsdiplom för ditt treåriga sto på Haflinger-riks utan då ska du åka på sommarpremiering anordnad av SH. Avelsdiplom delas bara ut till treåriga ston så missa inte den chansen, men hästen är ändå välkommen till Riks att delta på utställningen.

Det är frivilligt att stamboksföra men vill du kunna föra in eventuella avkommor efter ditt sto måste hon vara
stamboksförd. Det för att fölet ska komma i Grundstambok (GSB) avd I. Man bör betala in stamboksföringsavgiften samma år som hon visades (innan 1 okt) för att det ska vara giltigt annars får man visa om ett annat år och betala in. Är då ditt sto dräktigt så missa inte att betala in för annars får inte fölet
hamna i GSB avd I. Man kan även avlägga bruksprov med sitt sto (4 år eller äldre) och då delas klasserna GII el GI ut, mer info om det nedan. Läs mer om stamboksföring här>>

Läs gärna Sto o Unghäst-reglementet på SHs hemsida för mer information. Vill du avlägga bruksprov anmäld det på talongen. Hur det genomförs finns regler att läsa i Sto-reglementet. Bruksprovet är enkelt. Om du tex har ett G-premierat sto och vill göra bruksprov (kan göra bruksprov även om hon inte har G innan, beroende på ålder) och får det godkänt blir hon GII eller GI premierad beroende på vilka meriter hon har. Glöm inte skicka in kopia på meriter i samband med anmälan i så fall. För att få GII eller GI läs Reglementet. A och Elit kan också delas ut på vår AG utställningen och det grundar sig på stoets avkommor och vilka meriter de har.

Utställning kan du åka på flera under året- men premiera/avelsvärdera kan du bara göra en gång per år.

Har du en hingst och önskar avelsvärdera den, gäller lite andra regler. Det går inte att göra under Riksutställningen utan på SHF:s avelsvärdering för hingstar som anordnas en gång per år, oftast på våren. Läs mer här >>

Text. Sofia Nilsson