Ungdomssektion

Svenska haflingerföreningens ungdomssektion har som mål att stärka ungdomarnas intresse för rasen och dess avel. Alla som är medlemmar i föreningen och som är under 26 år är varmt välkomna att delta i sektionen och kommande aktiviteter.

Kontakt sker via mejl till usek.shf@gmail.com eller till vår facebooksida.