Haflinger Riks

Haflinger Riks anordnas av Svenska Haflingerföreningen varje sommar på olika platser i Sverige. På senare år har utställningen anordats i samarbete med andra avelsföreningar.

Riksutställningen är avelsvärderingsgrundande för deltagande svenska haflinger. Utställningen är öppen för haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I. Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Haflinger med annan raskod är välkommen att delta på riksutställningen. Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Klasserna brukar se ut så här:
1. Ettåriga hingstar
2. Ettåriga ston
3. Tvååriga ston
4. Treåriga ston
5. Fyraåriga och äldre ston med föl
6. Föl
7. Fyraåriga och äldre ston utan föl
8. Valacker och icke godkända hingstar 2 år och äldre
9. Godkända hingstar 10. Veteranklass (ston, hingstar & valacker 20 år och äldre)

I slutringen deltar klassegrare i respektive klass. Från stora klasser, deltar eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning. BIM (bäst i motsatt kön), BIR (bäst i rasen) och BIS (best in show) utses i slutringen.

På riksutställningen delas det ut vandringspriser till de bästa hästarna. 

Best In Show – Instiftat av Väbjörnsgårdens Haflinger år 2014

Bäst I Motsatt kön – Instiftat av Ekbackens Haflinger år 2010

Nelsons pris – Instiftat år 1989, tenntallrik till bästa avelssto

Stopokalen – Instiftat av E & C Johansson år 2008. Bästa svenskfödda sto, oavsett ålder, med 38p eller högre med 0% främmande blod. 

Hingstpokalen – Instiftat av E & C Johansson år 2008. Bästa svenskfödda hingst eller valack, oavsett ålder, med 38p eller högre med 0% främmande blod. 

Agrias pris – Instiftat 2008. Bästa svenskfödda unghingst 1-2 år. 

Lalitas pris – Instiftat 1993. Bästa svenskfödda ungsto 1-2 år. 

Bästa föl – Instiftat 2007 av Form & Dekor.