Haflinger Riks

Haflinger Riks anordnas av Svenska Haflingerföreningen varje sommar på olika platser i Sverige. På senare år har utställningen anordats i samarbete med andra avelsföreningar.

Riksutställningen är avelsvärderingsgrundande för deltagande svenska haflinger. Utställningen är öppen för haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I. Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Haflinger med annan raskod är välkommen att delta på riksutställningen. Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Klasserna brukar se ut så här:
1. Ettåriga hingstar
2. Ettåriga ston
3. Tvååriga ston
4. Treåriga ston
5. Fyraåriga och äldre ston med föl
6. Föl
7. Fyraåriga och äldre ston utan föl
8. Valacker och icke godkända hingstar 2 år och äldre
9. Godkända hingstar 10. Veteranklass (ston, hingstar & valacker 20 år och äldre)

I slutringen deltar klassegrare i respektive klass. Från stora klasser, deltar eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning. BIM (bäst i motsatt kön), BIR (bäst i rasen) och BIS (best in show) utses i slutringen.