Haflinger Riks

Haflinger Riks anordnas av Svenska Haflingerföreningen varje sommar på olika platser i Sverige. På senare år har utställningen anordnats i samarbete med andra avelsföreningar.

Nya regler från och med 2020: 

From i år ska du som har ett sto och önskar avelsvärdera/stamboksföra henne, åka till en av SH:S anordnade sommarpremieringar. Du kan alltså INTE längre stamboksföra ditt sto på resultatet från SHF:s riksutställning . Resultat från riksutställningar kan vara(står i respektive proposition) avelsvärderande och ge meriterande poäng, men kan alltså inte användas för stamboksföring.
För aktuella sommarpremieringar gå in på SH:s hemsida och anmäl dig där.
För frågor och mer information är man välkommen att kontakta ordförande i SHF Ida Wöllecke elr vice ordförande Sofia Nilsson.

Ordlista från SH:s hemsida: 

Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet. Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och häst/ponnyavelsföreningar.

Avelsvärderingsgrundande arrangemang – en utställning med en domare behörig för rasen och vars resultat kan tillgodoräknas som en merit vid en avelsvärdering.

Utställningen är öppen för haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I. Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Haflinger med annan raskod är välkommen att delta på riksutställningen. Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Klasserna brukar se ut så här:

 1. Ettåriga hingstar
 2. Tvååriga hingstar o valacker
 3. Ettåriga ston
 4. Tvååriga ston
 5. Treåriga ston
 6. 4-17 åriga ston med föl
 7. Föl
 8. 4-10 åriga ston utan föl
 9. 11-17 åriga ston utan föl
 10. Valacker o icke godkända hingstar 3 år och äldre
 11. Godkända hingstar
 12. Veteraner ( 18 år och äldre oavsett kön)

I slutringen deltar klassegrare i respektive klass om denna uppnått 38p. Från stora klasser, deltar eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.  BIS 1,2,3 (best in show) utses i slutringen.

 

Förr delades det ut vandringspriser till de bästa hästarna under RIKS utställninge dessa har vi nu ersatt med fina rosetter. 

Best In Show – Instiftat av Väbjörnsgårdens Haflinger år 2014

Bäst I Motsatt kön – Instiftat av Ekbackens Haflinger år 2010

Nelsons pris – Instiftat år 1989, tenntallrik till bästa avelssto

Stopokalen – Instiftat av E & C Johansson år 2008. Bästa svenskfödda sto, oavsett ålder, med 38p eller högre med 0% främmande blod. 

Hingstpokalen – Instiftat av E & C Johansson år 2008. Bästa svenskfödda hingst eller valack, oavsett ålder, med 38p eller högre med 0% främmande blod. 

Agrias pris – Instiftat 2008. Bästa svenskfödda unghingst 1-2 år. 

Lalitas pris – Instiftat 1993. Bästa svenskfödda ungsto 1-2 år. 

Bästa föl – Instiftat 2007 av Form & Dekor.