Riks 2022

Proposition för Svenska Haflingerföreningens

Riksutställning  

Falkenberg lördag 17/9 2022

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.

Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats
Lördagen den 17 sept på Falkenbergortens RF.

Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning
1.Ettåriga hingstar
2.Tvååriga hingstar o valacker
3.Ettåriga ston
4.Tvååriga ston
5.Treåriga ston
6. 4-10 åriga ston med föl
7. 11-17 åriga ston med föl
8. Föl
9. 4-10 åriga ston utan föl
10. 11-17 åriga ston utan föl
11. Valacker o icke godkända hingstar 3   år o äldre.
12. Godkända hingstar
13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)

I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare
Domare är Tobias Sandahl.

Priser
Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klasseg­rarna och BIS- (Best In Show) BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses.

Anmälan
Anmälan sker i första hand via Internetanmälan,
länk:http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2022036

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson

Tustrups Gård

635 05 Eskilstuna

Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.

Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex genera­tioner.  

Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda, alt anmäld via SH:s hemsida/Blå basen.

Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2022 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter
Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.)

Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.

Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 17 aug 2022.
(poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg).

SHF:s Bg  334-8547

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i

utställnings­katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar
Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547. Skriv att det gäller boxbetalning, Haf-helg. Om du är med på HSS tävlingar anmäler du ändå bara box till SHF, skriv noga vilka dagar du bokar box för.

Boxar kostar 650 kr från fre kväll-sön. två spånbalar ingår. Dagbox 400 kr. En spånbal ingår.  Även box lör-sön kostar 650 kr. Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Säkerhet
Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik.
Före urlastning skall hästägarförsäkran skrivas under, detta sker i sekretariatet.

Deltagande sker på egen risk.

*Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.

*Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år.

* Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.

* Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

Katalog
Utställningskatalog skickas till deltagarna veckan före utställningen.

Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till
Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke, 070-570 33 28

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂