Riks 2022

Proposition för Svenska Haflingerföreningens Riksutställning  

Björbäcks RF, lördag 17/9 2022

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.

Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats

Lördagen den 17 september på Björbäcks RF, Björbäck 14, 31298 Våxtorp.

Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning

 1. Ettåriga hingstar
 2. Tvååriga hingstar o valacker
 3. Ettåriga ston
 4. Tvååriga ston
 5. Treåriga ston
 6. 4-10 åriga ston med föl
 7. 11-17 åriga ston med föl
 8. Föl
 9. 4-10 åriga ston utan föl
 10. 11-17 åriga ston utan föl
 11. Valacker o icke godkända hingstar 3   år o äldre.
 12. Godkända hingstar
 13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)

I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare

Domare är Tobias Sandahl.

Priser

Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klasseg­rarna och BIS- (Best In Show) BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses.

Anmälan

Anmälan sker i första hand via Internetanmälan,
länk:http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2022036

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna

Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.

Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex genera­tioner.  

Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda, alt anmäld via SH:s hemsida/Blå basen.

Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2022 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter

Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. Föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.

Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.

Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 17 aug 2022

Poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg.

SHF:s Bg  334-8547

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i

utställnings­katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar

Box finns på anläggningen att hyra, meeting- eller daguppstallning. Inklusive 2 spånbalar/box. Boka din box via Haflingersport Sveriges formulär nedan senast 2022-08-24. OBS! Betalas i samband med anmälan till HSS bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090. Ange namn och vad din betalning gäller.

Meetinguppstallning box 3×3 m (nyare standard)

1 natt: Fredag-Lördag eller Lördag – Söndag 800 kr
2 nätter: Fredag – Söndag 1200 kr

Meetinguppstallning box 2,5×3 m (äldre standard)

2 nätter: Fredag – Söndag 900 kr

Daguppstallning

Lördag eller Söndag (ej natt) 300 kr

Boende

Möjlighet att bo i husvagn, husbil eller tält finns på anläggningen. 6 toaletter och 2 duschar finns att tillgå utan extra kostnad. Allt boende på anläggningen måste förbokas via Haflingersport Sverige senast senast 2022-08-24. Elplats betalas i samband med anmälan till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090.

Uppställningsplats husvagn/husbil/tält GRATIS
Elplats (hela helgen) 400 kr

Säkerhet

Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik.
Före urlastning skall hästägarförsäkran skrivas under, detta sker i sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk.

 • Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
 • Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år.
 • Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
 • Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

Katalog

Utställningskatalog skickas till deltagarna veckan före utställningen.

Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till

Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke 070-570 33 28
Tävlingsfrågor: haflingersport@gmail.com

Tävlingar hoppning och dressyr

Samma helg arrangerar Haflingersport Sverige Haflingermästerskapen i hoppning och dressyr.
Läs mer och anmäl dig:

Hitta till anläggningen

Björbäcks RF
Björbäck 14
31298 Våxtorp

Vägbeskrivning från Våxtorp

När ni kommer in i rondellen i Våxtorp på väg 24 tar ni av mot Båstad, efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Efter detta ligger Björbäcks Ryttarförening 500 meter fram på höger sida.

Vägbeskrivning söderifrån på E6

Om ni kommer från ”Skåne-hållet” via E6:an svänger ni höger direkt efter hallandsåsen mot Våxtorp, Båstad-avfarten. Efter drygt en mil kommer ni till en svacka och på krönet efter svackan tar ni av till vänster följt av ytterligare en vänstersväng. Ca 500 meter fram ligger vår anläggning på höger sida.

Vägbeskrivning norrifrån på E6

Lämna motorvägen vid Laholms-avfarten kör sedan  förbi Laholm, mot Våxtorp på 24:an. I rondellen i Våxtorp tar ni höger mot Båstad. Efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Björbäcks Ryttarförening ligger 500 meter fram på höger sida.

Vägbeskrivning från E4

Sväng av E4:an vid Örkelljunga-avfarten och kör mot Laholm. När ni kommer till rondellen i Våxtorp tar ni av till vänster (mot Båstad). Efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Efter detta ligger Björbäcks Ryttarförening 500 meter fram på höger

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂