Styrelsen

Sittande styrelse för 2021

Maila oss: info@svenskahaflinger.se

Ordförande
Ida Wöllecke
Kråksmåla 216
382 74 Alsterbro
Tel: 070-5703328

Vice Ordförande
Sofia Nilsson
Tustrups gård
635 05 Eskilstuna
Tel: 070-5105469

Sekreterare
Susanne Gustafsson
Ersholmsvägen 21
148 95 Muskö
Tel: 073-707 96 62

Kassör
Sofi Bengtsson
Kräcklinge Bäcklunda 1
716 92 Fjugesta
Tel: 070-490 35 40

Övriga ledamöter
Birgitta Kabinger
Ribbenås Väbjörnsgården 1
542 93 Mariestad
Tel: 076-7731004

Suppleanter
Ellen Rönn
Zandra Svensson
Maria  Nyberg
Victoria Olivkvist

 

 

Valberedning
Maud Andersson – sammankallande
Annika Rönn