Styrelsen

Sittande styrelse för 2016

Maila oss: info@svenskahaflinger.se

Ordförande
Ida Wöllecke
Kråksmåla 232
380 44 Alsterbo
Tel: 0705-703328

Vice Ordförande
Birgitta Kabinger
Ribbenås Väbjörnsgården 1
542 93 Mariestad
Tel: 0501-311 02

Sekreterare
Cajsa Martini
Kvistbro Hulvikstorp 4075
71693 Fjugesta
Tel: 070-232 45 34

Kassör
Maja Erlandsson
Bölemåla 152
380 44 Alsterbro
Tel: 070-272 79 43

Övriga ledarmöter
Sofia Nilsson
Tustrups gård
635 05 Eskilstuna
Tel: 070-5105469

Suppleanter
Yvette Bårring
Viljanstorp 1
578 92 Aneby
Tel: 0380-199 22, 070-509 80 20

Malin Carlsson