Styrelsen

Sittande styrelse för 2020

Maila oss: info@svenskahaflinger.se

Ordförande
Ida Wöllecke
Kråksmåla 216
382 74 Alsterbro
Tel: 070-5703328

Vice Ordförande
Sofia Nilsson
Tustrups gård
635 05 Eskilstuna
Tel: 070-5105469

Sekreterare
Susanne Gustafsson
Ersholmsvägen 21
148 95 Muskö
Tel: 073-707 96 62

Kassör
Maja Erlandsson
Skidsvängen 14B
35249 Växjö
Tel: 070-272 79 43

Övriga ledamöter
Birgitta Kabinger
Ribbenås Väbjörnsgården 1
542 93 Mariestad
Tel: 076-7731004

Suppleanter
Sofi Bengtsson
Kräcklinge Bäcklunda 1
716 92 Fjugesta

Zandra Svensson
Johan Brinks gata 13A
534 32 Vara

Linda Månsson
Gransättravägen 61
184 61 Åkersberga

Ellen Rönn
Föreningsgatan 2D
244 31 Kävlinge

Valberedning
Maud Andersson – sammankallande
Annika Rönn
Malin Carlsson