Riks 2023

Proposition för Svenska Haflingerföreningens Riksutställning  

Borås, lördag 22/7 2023

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.

Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats

Lördagen den 22 Juli på Borås Fältrittklubb Varbergsvägen 65 50493 Borås

Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning

 1. Ettåriga hingstar
 2. Tvååriga hingstar o valacker
 3. Ettåriga ston
 4. Tvååriga ston
 5. Treåriga ston
 6. 4-10 åriga ston med föl
 7. 11-17 åriga ston med föl
 8. Föl
 9. 4-10 åriga ston utan föl
 10. 11-17 åriga ston utan föl
 11. Valacker o icke godkända hingstar 3   år o äldre.
 12. Godkända hingstar
 13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)

I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare

Domare är Tobias Sandahl.

Priser

Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klasseg­rarna och BIS- (Best In Show) BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses.

Anmälan

Anmälan sker i första hand via Internetanmälan,
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2023090

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna

Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.

Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda, alt anmäld via SH:s hemsida/Blå basen.

Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2023 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter

Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. Föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.

Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.

Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 23 juni 2023.

Poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg.

SHF:s Bg  334-8547

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i utställnings­katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar

Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547. Skriv att det gäller boxbetalning, Haf-helg.  

Boxar kostar 550 kr från fre kväll-sön, en spånbal ingår, (boxpris är 550 kr oavsett hur länge du vill nyttja den).  Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Säkerhet

Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik.
Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk.

 • Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
 • Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år.
 • Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
 • Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

Katalog

Utställningskatalog skickas digitalt till deltagarna veckan före utställningen.

Hästägarförsäkran skrivs under i sekretariatet före urlastning, försäkran finns på plats. Katalog delas ut i samband med anmälan i seketariat.

Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till

Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke 070-570 33 28

Proposition för Riksmästerskapen för Haflinger 2023

Borås, söndag 23 juli 2023

I samband med Riksutställningen arrangeras tävlingar i dressyr och hoppning. För deltagande i Riksmästerskapen krävs deltagande i Riksutställningen, valfri dressyrklass och valfri hoppklass. Ekipage kan även anmäla till enbart dressyr- eller hoppklass utan deltagande i Riksmästerskapen.

Tid och plats

Den 22-23 juli 2023 på Borås Fältrittklubb.

Tävlingshelgen inleds med riksutställning på lördag, därefter med hoppning på söndag och sist dressyr. Tidsschema och startlistor kommer att publiceras på SHF:s hemsida och Facebook.

Hoppning

Välj mellan 50,70 eller 80 cm. Felfri ritt belönas med rosett. Bedömning A:0: Ryttare med lika antal fel skiljs åt genom tiden i grundomgången.

Dressyr

Välj mellan LB:1 och LA:1. Ekipagets dressyrprocent beräknas till den sammanlagda poängen i Riksmästerskapen. Dressyrritt med minst 60 procent belönas med rosett.

Domare

Information om domare kommer närmre inpå tävlingen.

Priser

I Riksmästerskapen tilldelas guld, silver och brons till de tre ekipage med högst sammanlagda poäng från hoppning, utställning och dressyr. Det spelar ingen roll vilken dressyr- och hoppklass ekipaget har deltagit i, samtliga ekipage tävlar mot varandra i Riksmästerskapen.

Poängräkning i Riksmästerskapen

Ekipagets poäng från hoppningen, procent från dressyren (två decimaler) samt utställningspoäng från Riksutställningen utgör ekipaget sammanlagda poäng i Riksmästerskapen.

Vid lika poäng från hoppning, utställning och dressyr är det i första hand poängen från utställningen som avgör. I andra hand avgör den sammanlagda poängen från det allmänna intrycket i dressyren.

Anmälan och avgifter

Anmälan sker via mail till info@svenskahaflinger.se  Ange ryttare, häst och klass. Sista anmälningsdag är 1 juli 2023.

Anmälan har skett när betalningen kommit SHF tillhanda på bankgiro 334-8547. Märk inbetalningen med Riksutställning 2023, hästens namn och reg. nr./stamboksnummer. Om du enbart anmält till dressyr- eller hoppklass märk betalningen med Riksmästerskapen 2023 samt hästens namn.

Anmälningsavgiften är 150 kronor per start. Om du har anmält till Riksutställningen får du starta en dressyr- och en hoppklass för totalt 200 kronor (i stället för 300 kronor).

Anmälningsavgiften återbetalas inte om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinär- eller läkarintyg återbetalas 70 procent av avgiften.

Efteranmälning

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler.

Gästboxar

Boxar kostar 550 kr från fre kväll-sön, en spånbal ingår, (boxpris är 550 kr oavsett hur länge du vill nyttja den).

 Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Gör du internetanmälan för din häst till Riksutställningen, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan till 070-510 54 69).

Undrar du över något?

Varmt välkomna att höra av er till svenska haflingerföreningen på facebook eller till mejl info@svenskahaflinger.se 

Vi ses på Borås fältrittklubb!