Föreningen

Svenska Haflingerföreningen ( SHF), är en ideell förening som bildades 1987. Sedan 1990 utger SHF medlemstidningen Haflingerbladet, som utkommer 1-3 gånger per år. Föreningen anordnar utställningar och premieringar, kurser för medlemmarna och har ett program för vidareutbildning av domare.


tamilsonglyrics.org/se/

SHF:s uppgift är:

  • att främja kvaliteten och utvecklingen av aveln av renrasiga haflinger i Sverige
  • informera om och marknadsföra haflingerhästen i Sverige
  • inför myndigheter och andra organisationer tillvarata rasens intressen
  • att företräda medlemmarnas gemensamma intressen

Föreningen är ansluten till Svenska hästavelsförbundet, (SH) och upptogs år 1989 som
godkänd medlem av Världshaflingerförbundet (Welt Haflinger Vereinigung, WHV). WHV är en sammanslutning av haflingeravelsföreningar från ett 20-tal länder i Europa, Nord och Sydamerika samt Australien. Den italienska haflingeravelsorganisationen, Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger di Italia (ANACRHAI), är den organisation som för stamboken över haflingerrasens ursprung, de liksom SHF är medlemmar i WHV. Principerna för registrering av haflinger har diskuterats med ANACRHAI och styrelsen för ANACRHAI har godkänt dessa. SHF erhöll godkännande av SJV som stamboks och registerförande förening 1995. SHF har organisationsnummer 817301-5564.


köpa xanor

Föreningens verksamhet regleras genom dess plan och riktlinjer och dess stadgar samt Svenska Hästavelsförbundets reglementen.