Nyheter

Svenska Haflinger Föreningen

Svenska Haflingerföreningen (SHF), är en ideell förening som bildades 1987. Sedan 1990 utger SHF medlemstidningen Haflingerbladet som utkommer 1-3 gånger per år. Föreningen anordnar Haflinger Riks varje år.
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
RIKS 2020

Vi har upptäckt att tryckfelsnisse har varit framme i det senaste Haflingerbladet under proppen för riksutställningen. Precis som det står på hemsidan så är rätt pris för boxhyra 400kr inkl en spånbal oavsett om man väljer att komma fredagkväll eller lördag morgon!

Om ni betalt fel, kontakta vår kassör på erlandssonmaja@gmail.com så rättar vi till det!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
RIKS 2020

Så roligt att så många har anmält sig till årets riksutställning än så länge! Ni har fram till den 5/8 på er att anmäla er häst, proppen hittar ni på vår hemsida och här på facebook.

VIKTIG INFORMATION

För att vi ska kunna kontrollera att utställningen genomförs på ett säkert sätt vill vi att alla följer dessa förhållningsregler.

- Ingen publik
- Max 2 personer per anmäld häst.
- Håll avstånd och undvik att samlas på samma plats.

Genom att vi alla använder vårt sunda förnuft kan vi se till att riksutställningen kan genomföras även i år!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
STAMBOKSFÖRING STON

Vi vill påminna om att från och med i år kan stamboksföring av ston ENDAST ske genom en av SH:s anordnade sommarpremieringar. Detta betyder alltså att riksutställningens poäng inte längre gäller som grund för stamboksföring.

Läs mer på hemsidan!
http://svenskahaflinger.se/haflinger/sto/avelsvardering/
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
PROPOSITION RIKSUTSTÄLLNING

Styrelsen har beslutat att genomföra riksutställningen som planerat men med vissa åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tyvärr har Haflingersport Sverige valt att ställa in tävlingarna som var planerade att hållas i samband med riks. Har du frågor om hur det kommer gå till? Se kontaktinformation längst ner!

PROPOSITION RIKS 5/9, ÖRSTA KULLE, KUMLA.

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.
Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats
Lördagen den 5 sep, 2020, på Örsta Kulle, Kumla.
Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning
1.Ettåriga hingstar
2.Tvååriga hingstar o valacker
3.Ettåriga ston
4.Tvååriga ston
5.Treåriga ston
6. 4-10 åriga ston med föl
7. 11-17 åriga ston med föl
8. Föl
9. 4-10 åriga ston utan föl
10. 11-17 åriga ston utan föl
11. Valacker o icke godkända hingstar 3 år o äldre.
12. Godkända hingstar
13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)
I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare
Domare är Jennie Larsson.

Priser
Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klassegrarna och BIS- (Best In Show) BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses. Vandringspriser utdelas till svenska deltagare.

Anmälan
Anmälan sker i första hand via Internetanmälan, länk: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2020030

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna
Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.
Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex generationer.
Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda. Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2020 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter
Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.)
Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.
Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.
Sista anmälningsdag är 5 aug 2020.
(poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg).
SHF:s Bg 334-8547
Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i utställningskatalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.


Gästboxar
Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547. Skriv att det gäller boxbetalning, riks.
Boxar kostar 400 kr och är tillgängliga från och med fredag kväll. En spånbal ingår. Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Säkerhet
Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk.
*Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år, visaren bär hjälm!
* Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
*Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
* Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

Katalog
Utställningskatalog skickas till deltagarna veckan före utställningen.
Hästägarförsäkran skrivs ut från föreningens hemsida och lämnas ifylld till sekretariatet före urlastning. Finns ej den möjligheten, kontakta föreningen.
Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till
Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke, 070-570 33 28
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
SOMMARPREMIERINGAR 2020

Informationen nedan kommer från Svenska Hästavelsförbundet som är arrangörer för sommarpremieringarna.

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

I första skedet var tanken att premieringarna endast ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras. Det är nu beslutat att utöka antalet klasser dock med ett maxantal på 45 st uppdelat i 3 block/dag.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur, först till kvarn gäller för övriga aktuella klasser. Vid överskridet maxantal (45 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska strykas alternativt flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Hästägarna uppmanas att i första hand anmäla till närmsta premieringsplats för att undvika onödiga restider. Rekommendationen är, som alla vet, 1,5-2 timmars restid.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.

Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.

SH har under vecka 22 och 23 telefonmöten med länskommittéerna för att diskutera upplägget för premieringarna samt har löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.
Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Håll koll på SH:s hemsida (svehast.se) för uppdaterad information!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
Eftersom Corona sätter stopp för vanliga visningar i sommar så har SH valt att göra digitala visningsklasser för alla ungdomar! Läs i inlägget nedan om hur ni går tillväga! 💪🏼