Nyheter

Svenska Haflinger Föreningen

Svenska Haflingerföreningen (SHF), är en ideell förening som bildades 1987. Sedan 1990 utger SHF medlemstidningen Haflingerbladet som utkommer 1-3 gånger per år. Föreningen anordnar Haflinger Riks varje år.
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
SOMMARPREMIERINGAR 2020

Informationen nedan kommer från Svenska Hästavelsförbundet som är arrangörer för sommarpremieringarna.

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

I första skedet var tanken att premieringarna endast ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras. Det är nu beslutat att utöka antalet klasser dock med ett maxantal på 45 st uppdelat i 3 block/dag.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur, först till kvarn gäller för övriga aktuella klasser. Vid överskridet maxantal (45 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska strykas alternativt flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Hästägarna uppmanas att i första hand anmäla till närmsta premieringsplats för att undvika onödiga restider. Rekommendationen är, som alla vet, 1,5-2 timmars restid.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.

Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.

SH har under vecka 22 och 23 telefonmöten med länskommittéerna för att diskutera upplägget för premieringarna samt har löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.
Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Håll koll på SH:s hemsida (svehast.se) för uppdaterad information!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
Eftersom Corona sätter stopp för vanliga visningar i sommar så har SH valt att göra digitala visningsklasser för alla ungdomar! Läs i inlägget nedan om hur ni går tillväga! 💪🏼
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
Vår ordförande Ida presenterar sin favorithäst på SH:s facebooksida idag 🤩
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
Snart i en brevlåda nära Dig!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
Passa på och skicka in på just din favorithäst 🤩 Läs i inlägget hur ni ska gå tillväga!
Svenska Haflinger Föreningen
Svenska Haflinger Föreningen
STYRELSEN 2020

På årsmötet valdes den nya styrelsen för 2020.

Ordförande: Ida Wöllecke
Vice ordförande: Sofia Nilsson
Sekreterare: Susanne Gustafsson
Kassör: Maja Erlandsson
Ledamot: Birgitta Kabinger
Suppleant: Linda Berggren
Suppleant: Ellen Rönn
Suppleant: Zandra Svensson
Suppleant: Sofi Bengtsson

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni på hemsidan.