Hemsidan

Svenska Haflingerföreningens hemsida skall naturligtvis vara så korrekt och uppdaterad som möjligt men eftersom hemsidan drivs på ideell basis kan det ibland smyga sig in lite fel ibland. Uppmärksammar du eventuella felaktigheter eller har synpunkter är du välkommen att kontakta oss på web@svenskahaflinger.se.

Till salu annonser

Följande gäller för att få annonsera på salulistan:

  • Haflingern skall vara registrerad i SHF eller STH med max 1,56% främmande blod/ox.
  • Gratis för medlemmar, för icke medlemmar är kostnaden 250 kronor/häst per år. Detta skall betalas till SHF:s PG 474 44 36 – 9, ange salulista hemsida som referens.
  • Annonser publiceras efter att inbetalningen är gjord.

Företagsannons på hemsidan

Kostnad per år, 250kr för medlem 500kr för icke medlem.
Kontakta info@svenskahaflinger.se för bokning.