Pass & registrering

All registrering och utfärdande av hästpass sköts av Svenska Hästavelsförbundet.

Fullständiga regler och bestämmelser>>


 

Registrering av svenskfödd haflinger

Följande handlingar behöver du skicka in för att registrera en svenskfödd haflinger:

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Betäckningsrapport i original
  3. Signalementsbeskrivning i original Signalementsbeskrivningen ska vara utförd vid sidan av modern under födelseåret eller inom sex månader om fölet är fött 1 juli eller senare.
  4. Chipmärkningsrapport i original inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
  5. Uppfödar- och ägaruppgifter


http://norgeapotek.eu/

Signalementsbeskrivningen skannas bara in i hästpasset om en av SH godkänd ID-kontrollant har fyllt i diagrammet på särskild självkopierande blankett. Hästägaren kan själv fylla i konturdiagrammet som finns på vår ansökningsblankett, detta kommer inte att skannas in i hästpasset.

Kostnader

Komplett ansökan inkommen till SH under födelseåret:

Passavgift 650 kr
Paketavgift 417 kr
Postförskottsavgift 85 kr
Summa 1152 kr

Om hästen är äldre än ovanstående alternativ när ansökan inkommer till SH är kostnaden följande:

Passavgift 1000 kr
Paketavgift 417 kr
Postförskottsavgift 85 kr
Summa 1502 kr

Svenskregistrering av haflinger med utländskt hästpass

Du behöver bifoga följande handlingar för att vi ska kunna föra in en utlandsfödd haflinger i den svenska stamboken:

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Pass i original Tänk på att skicka passet till oss i ett rekommenderat brev
  3. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av godkänd ID-kontrollant eller veterinär
  4. Ägande

Kostnader

Kostnaden för att svenskregistrera en utlandsfödd haflinger är:

Svenskregistrering 600 kr
Paketavgift 417 kr
Postförskottsavgift 85 kr
Summa 1102 kr

Kostnad för svenskregistrering om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav och måste bytas ut mot ett svenskt:

Passavgift 1000 kr
Paketavgift 417 kr
Postförskottsavgift 85 kr
Summa 1502 kr