Riks 2017

Proposition för Svenska Haflingerföreningens Riksutställning
Vetlanda RF, 15 juli 2017

Riksutställningen kommer att genomföras i ett samarbete med Svensk-Tyrolerhaflingeravel och Haflingersport Sverige. Samma helg arrangeras tävlingar av Haflingersport Sverige.

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats

Lördagen den 15 juli 2017 , på Vetlandaortens RF.
Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning

1. Ettåriga hingstar
2. Tvååriga hingstar o valacker
3. Ettåriga ston
4. Tvååriga ston
5. Treåriga ston
6. 4-10 åriga ston med föl
7. 11-17 åriga ston med föl
8. Föl
9. 4-10 åriga ston utan föl
10. 11-17 åriga ston utan föl
11. Valacker o icke godkända hingstar 3 år o äldre.
12. Godkända hingstar
13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)

I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare

Domare är Elisabeth Ljungstorp och Håkan Erlandsson.

Priser

Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klasseg¬rarna och BIS- (Best In Show) och BIM- (Bäst I Motsatt kön. Vandringspriser utdelas till svenska deltagare.

Anmälan

Anmälan sker i första hand via Internetanmälan, länk:
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2017040

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna

Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.

Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex generationer. Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda. Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2017 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 15 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter

Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.) Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen eller Svenska Tyrolerhaflinger. Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 14 juni 2017. (poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg). SHF:s Bg 334-8547. Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i utställnings¬katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Resultat

Resultatet kan användas för avelsvärdering, som ansöks hos SH. Avgift för stamboksföring tillkommer.

Gästboxar

Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547.
Kostar 500 kr från fredag kväll tom sön eftermiddag. Dagbox 250 kr. Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box. bonnfia@hotmail.com

Säkerhet

Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk.

  • Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år, visaren bär hjälm!
  • Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
  • Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
  • Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.
Katalog

Utställningskatalog skickas hem till deltagarna veckan före utställningen. Hästägarförsäkran skrivs ut från föreningens hemsida och lämnas ifylld till sekretariatet före urlastning. Finns ej den möjligheten, kontakta föreningen. Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till

Ida Wöllecke, 070-570 33 28, eller
Sofia Nilsson 070-510 54 69