Haflingerbladet

Haflingerbladet är en medlemstidning för SHF och STH som utkommer några gånger per år till alla
medlemmar. Har du inte fått senaste numret men är medlem? Maila info@svenskahaflinger.se så ordnar vi det!

Kontakt

Behöver du kontakta oss så gör du det smidigast på haflingerbladet@svenskahaflinger.se
Vi tar tacksamt emot artiklar och berättelser från våra medlemmar!

Redaktionen består av

Ida Wöllecke
Elin Dahlström

Layout/tryck: RM Reklam & Tryck, Torsby
www.rmreklam.se

Framsida HB 1-2013 framsidan HB 2-2014 framsida HB 1-2015