Haflingerbladet

Nu är det senaste numret av haflingerbladet ute hos våra medlemmar! Fotograf till framsidan är Sanna Svensson, Photographybysanna. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Haflingerbladet är en medlemstidning för SHF och STH som utkommer 1-3 gånger per år till alla
medlemmar. Har du inte fått senaste numret men är medlem? Maila info@svenskahaflinger.se så ordnar vi det!

Kontakt

Behöver du kontakta oss så gör du det smidigast på haflingerbladet@svenskahaflinger.se
Vi tar tacksamt emot artiklar och berättelser från våra medlemmar!

Layout/tryck: RM Reklam & Tryck, Torsby
www.rmreklam.se

Framsida HB 1-2013 framsidan HB 2-2014 framsida HB 1-2015