Sto

Information till stoägare
Här finner du viktig information till dig som har ett sto verksam i avel.

Rapportera resultat av betäckning
Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren
Börja med att meddela till hingsthållaren så att denne kan skicka “Resultat av betäckning” till dig. På blanketten/talongen “Resultat av betäckning” finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt.

Rapportering till avelsorganisationen

Blanketten du får om betäckningen är rapporterad via webben.

Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben. De uppgifter du behöver ha tillgång till vid elektronisk rapportering är betäckningsrapportens serie och nummer t.ex. L12345 samt lösenordet för webbrapport. Bägge dessa uppgifter finns på talongen eller blanketten “Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren.

Rapporteringen till avelsorganisationen kan även ske genom att man skickar in “Resultat av betäckning” per post. Glöm inte din underskrift! Om du tappat bort blanketten “Resultat av betäckning” ber du hingstägaren skicka en ny till dig. Om det är den lilla papperstalongen “Resultat av betäckning” som kommit bort använder du denna blankett istället: Resultat av betäckning

Om du rapporterat resultatet via webben ska du inte skicka in papperstalongen.

Glöm inte att ansöka om pass till ditt föl! Ansökan ska vara inkommen till avelsorganisationen senaste 31/12 eller senast vid 6 månaders ålder om fölet är fött 1 juli eller senare.

De handlingar som SH behöver få in kan du finna här på respektive ras/kategori: Länk. För raser som inte listas via länken ska du kontakta din avelsorganisation.

Länk till SH: Svehast