Riks 2024

Proposition för Svenska Haflingerföreningens
Riksutställning
Grevagården, Skövde lördag 5/10 2024

Genomförs under SH:s Jubeliumshelg.

Under helgen finns möjlighet att delta i fler tävlingar och utställningsklasser som SH och andra rasföreningar arrangerar. Riksutställningen kommer vara obligatorisk för den som ämnar visa sin häst vid Världshaflingerutställningen i Fohlen Hof, Ebbs, Österrike 2025, För att få delta där måste haflinger erhållit minst 40p.

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska haflinger registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländsk haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.
Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats
Lördagen den 5 okt på Grevagården, i samband med SH:s Jubileumshelg
Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning
1. Ettåriga hingstar
2. Tvååriga hingstar o valacker
3. Ettåriga ston
4. Tvååriga ston
5.Treåriga ston
6. 4-17 åriga ston med föl
7. Föl
8. 4-10 åriga ston utan föl
9. 11-17 åriga ston utan föl
10. Valacker o icke godkända hingstar 3 år och äldre
11. Godkända hingstar
12. Veteraner ( 18 år och äldre oavsett kön)

Vid lågt deltagarantal per klass, kan klasser komma att slås ihop.
I slutringen deltar klassegrare, för att gå vidare måste man fått minst 40 p, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare
Tobias Sandhl

Priser
Alla haflinger som deltar kommer att få rosett, bedömningsprotokoll. Priser till klasseg-rarna och BIS- (Best In Show). BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses.

Anmälan
Anmälan sker i första hand via Internetanmälan, på SH:s hemsida. länk: kommer att läggas upp på SHF:s hemsida när vi fått den från SH.
I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna
Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.
Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda, alternativt anmäld via SH:s hemsida/Blå basen.
Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2024 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.
Vid färre än 15 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter
Anmälningsavgiften är 300 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 250 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.)
Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.
Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.

Sista anmälningsdag är 5 sep 2024.
(poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg).
SHF:s Bg 334-8547
Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler!
Efteranmälda hästar kommer inte med i
utställnings¬katalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar
Anmäls och betalas direkt till Grevagården. Skriv att det gäller boxbetalning, evenemang och datum.
Boxar kostar 350 kr/dag, eller 950 kr för fre kväll-sön, en spånbal ingår, vad vi vet i dagsläget. Mer information om boxar kommer att finnas på SHF:S hemsida längre fram.

Säkerhet
*Deltagande sker på egen risk.
*Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet.
*Föl och 1 åriga hästar får visas i grimma, övriga hästar isas i träns.
* Hingstar fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsade el bära grimma med kedjegrimskaft hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
*Hingst skall uppvisas person över 16 år.
*Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
Katalog
Utställningskatalog skickas digitalt till deltagarna veckan före utställningen.
Hästägarförsäkran skrivs under sekretariatet före urlastning, försäkran finns på plats.

Läs propositionen noga innan ni anmäler.
Frågor ställs till
Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke, 070-570 33 28