Bli medlem

Medlemskap

Alla Haflingervänner är välkomna att bli medlemmar i Svenska Haflingerföreningen! Föreningens uppgift är att främja avel och spridning av Haflinger i Sverige. Genom att bli medlem är Du med och stödjer detta arbete! Om du är eller tänker bli haflingerägare, bör du absolut vara medlem i SHF!

Som medlem:

  • Får du SHFs tidning Haflingerbladet 1-3 gånger om året. Där finns en hel del information om haflingeraktiviteter i Sverige och utlandet.
  • Får du erbjudanden att delta i våra kurser, utställningar och annat, där du också kan lära känna andra haflingerägare.
  • Får du rabatt på anmälningsavgiften till den årliga Riksutställningen och föreningens kurser.
  • Kan du söka SHF:s stipendier.
  • Kan du annonsera gratis i Salulistan på SHFs hemsida.

Hur blir man medlem?

Betala medlemsavgiften till SHF:s bankgiro 334-8547
Skriv ditt namn, adress och e-postadress som meddelande, gärna telefonnummer också. För att ha rösträtt på årsmötet behöver din medlemsavgift vara inne hos oss senast den 31/1. 

Bankgiro 334-8547

Medlemsavgifter SHF

Enskild medlem: 400 kronor
Familjemedlemskap: 600 kronor
(Familjemedlemskap är max 2 röstberättigade (vuxna) på samma adress och deras barn (hur många som helst) under 18 år.)

Välkommen som medlem i Svenska Haflingerföreningen!