Haflingerbladet

______________________________________________________________________________

Haflingerbladet är en medlemstidning för SHF som utkommer 1-3 gånger per år till alla medlemmar. Har du inte fått senaste numret men är medlem? Maila info@svenskahaflinger.se så ordnar vi det!

Som komplement till Haflingerbladet har vi nu startat upp vårt nyhetsbrev som kommer ut när det är något på gång i haflinger-Sverige. Vi skickar ut det till våra medlemmar via mejl, är du medlem och vill ta del av nyhetsbrevet? Maila info@svenskahaflinger.se så löser vi det! 

Kontakt

Behöver du kontakta oss så gör du det smidigast på haflingerbladet@svenskahaflinger.se
Vi tar tacksamt emot artiklar och berättelser från våra medlemmar!