Styrelsen

Sittande styrelse för 2024

Maila oss: info@svenskahaflinger.se

Ordförande
Ida Wöllecke
Kråksmåla 216
382 74 Alsterbro
Tel: 070-5703328

Vice Ordförande
Sofia Nilsson
Tustrups gård
635 05 Eskilstuna
Tel: 070-5105469

Sekreterare
Birgitta Östergren
Ribbenås Väbjörnsgården 1
542 93 Mariestad
Tel: 076-7731004

Kassör
Helena Dannebrink
Östra Nordhult 874
696 92 Askersund
Tel:070-8652902

Övriga ledamöter
Maria Nyberg

Suppleanter
Sara Rutgersson
Malin Vikander

Valberedning
Annika Rönn- Sammankallande
Susanne Gustafsson