Avelsvärdering

Avelsvärdering av sto

Ägare till ston av de raser som SH är avelsorganisation för (dartmoorponny, rysk basjkir, shagya-arab, kaspisk häst, american curly, irish cob, shire, haflinger) kan ansöka om att få sitt sto avelsvärderat. Ston tillhörande raserna haflinger, shagya-arab och irish cob kan efter individprövning tilldelas riksstamboksnummer.

Nya regler från och med 2020: 

From i år ska du som har ett sto och önskar avelsvärdera/ stamboksföra henne, åka till en av SH:S anordnade sommarpremieringar. Du kan alltså INTE längre stamboksföra ditt sto på resultatet från SHF:s riksutställning . Resultat från riksutställningar kan vara(står i respektive proposition) avelsvärderande och ge meriterande poäng, men kan alltså inte användas för stamboksföring.
För aktuella sommarpremieringar gå in på SH:s hemsida och anmäl dig där.
För frågor och mer information är man välkommen att kontakta ordförande i SHF Ida Wöllecke elr vice ordförande Sofia Nilsson.

Vad är en avelsvärdering?

Syftet med avelsvärdering är att välja ut de mest lämpliga avelsdjuren utifrån det avelsmål som finns för rasen. Avelsvärdering kan ske antingen på individnivå eller utifrån avkommors meriter.

Individprövning

Vid en individprövning gör man en avelsvärdering utifrån individen själv och dennes prestationer. Vanligen ligger en exteriörbedömning till grund för denna bedömning. Vid individprövningen tilldelas hästen en avelsvärdesklass. Hänsyn tas stoets härstamning, exteriör, hälsotillstånd och eventuella bruksmeriter. Avelsvärdesklasserna B, AB, G, GI, eller GII baseras normalt på stoets egna meriter.

Avkommeprövning

En häst som fått flera avkommor kan avkommeprövas. En värdering av hästen görs då utifrån de meriter som avkommorna har presterat. Avkommors meriter som ingår i avkommeprövningen kan vara exteriörresultat, tester och tävlingsmeriter. Normalt är avelsvärdeklasserna A och ELIT baserade på avkommornas resultat.

Läs mer här >>

Ordlista från SH:s hemsida: 

Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet. Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och häst/ponnyavelsföreningar.

Avelsvärdering – en bedömning av hästens avelsvärde utifrån exteriör, härstamning, brukbarhet och avkommor om sådana finns. Bedömningen görs mot rasstandard och fastställt reglemente. En avelsvärdering för ston kallas sommarpremiering. Dessa sker på ett 30-tal platser runt om i landet under juli till september.

Avelsvärderingsgrundande arrangemang – en utställning med en domare behörig för rasen och vars resultat kan tillgodoräknas som en merit vid en avelsvärdering.

Riksstambokföring – i förekommande fall en del i stamboken där häst som uppfyllt minimikrav vid en avelsvärdering förs in för att tydliggöra att den är avelsvärderad. Vanligen tilldelas ett riksstamboksnummer som anges efter hästens namn.