Rasbeskrivning

På Svenska hästavelsförbundets hemsida finns plan och riktlinjer för de djur som ska användas i aveln, hela dokumentet finner ni här: LÄNK

I bilaga 9 finner ni plan och riktlinjer för haflinger och de kan ni läsa här nedan. Dessa är till för att varje individ som används till avel är av god rastyp och för att aveln ska föras framåt. Under punkt E beskrivs vad som krävs för att din haflinger ska få föras in i grundstamboken, vilket är viktigt att veta om du vill avla på din häst.  Har du frågor kring dessa? Hör av dig till: info@svenskahaflinger.se

Du hittar alltid en uppdaterad rasbeskrivning för haflinger på Svenska Hästavelsförbundets hemsida.

A. RASBESKRIVNING

Typ: En uttrycksfull och harmonisk starkt byggd medelgrov rid- och körhäst med goda proportioner och elegans. Hästen ska ha ett gott temperament och arbeta energiskt och vägvinnande.

Färg: Endast fuxfärg i olika nyanser är tillåtet, helst med ljus man och svans. En gyllene fuxfärg är idealet. Taglet ska vara rikligt och silkeslent. Vita tecken på benen är inte önskvärt.

Huvud: Ska vara torrt och uttrycksfullt med väl markerade ganascher, harmoniskt med stora mörka uttrycksfulla och livliga ögon. Ögonbågarna ska vara markerade. Nosryggen ska vara lätt konkav och näsborrarna stora. Öronen ska vara rörliga, väl ansatta och ej för stora. Huvudet skall vara väl ansatt på halsen och får ej ge ett tungt intryck.

Hals: Halsen bör vara rak och väl ansatt (45 grader), ej för grov med god längd som är proportionerlig i förhållande till huvud och bål.

Bålen: Manken ska vara väl markerad av god längd. Bogen ska vara lång och sluttande med god muskulatur. Bringan ska vara bred och välmusklad. Bröstbenet ska vara välvt utåt mellan armbågarna. Ryggen skall vara stark och muskulös av medellängd. Länden ska vara bred, kort och välmusklad med ett starkt njurparti. En haflinger ska ej ha hängbuk. Korset bör vara långt, brett och lätt sluttande. Svansen skall vara väl ansatt och lång med mycket tagel.

Benen: Benen skall vara relativt korta och torra, med korrekt benställning, breda, väl markerade ledgångar och hasar. Lår och skank ska vara mycket välmusklade. Skenbenen ska vara korta och torra med tydliga senor. Skenbensomfånget ska vara minst 17 cm (ston) och 18 cm (hingstar) och får ej överskrida 21 cm (ston) 22 cm (hingstar). Kotorna ska vara starka och rättställda. Hovarna skall vara sunda, välformade, hårda och helst pigmenterade.

Rörelser: Rörelserna skall vara korrekta, elastiska, energiska, taktmässiga och vägvinnande med starkt påskjut.

Storlek: Mankhöjden vid tidigast 30 månaders ålder ska vara minst 137 cm. Bröstomfånget ska vara minst 155 cm för ston och minst 165 cm för hingstar.

B. AVELSMÅL

Avelsmålet är en rastypisk, sund, lättfödd och stark familjehäst med gott lynne och bred användbarhet inom rid- och körsport.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
 • Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär.
 • Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i original.
 • Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt härstamningsverifiering med DNA mot mor.
 • Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.

Innan chip injiceras kontrolleras om hästen sedan tidigare är chipmärkt. Vid eventuella osäkerheter kring hästens identitet (t.ex. förlorat chip) krävs härstamningsverifiering genom blod/DNA-typning. Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern under födelseåret måste åldern verifieras enligt tänder av en veterinär.

Chip ska överrensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-Beller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm. I passet skall anges 5 leds härstamning och eventuell arabblodsinblandning.

C2. Identitetsnummer

Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 32, de två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer.

D. ANTALET AVELSDJUR

Totalt har 1500 st. Haflinger förts in i grundstamboken i Sverige t.o.m. 2015. Under år 2015 betäckte 10 hingstar totalt 24 ston.

E. UPPDELNING AV STAMBOKEN

Grundstambok avd I

För att införas i avd I skall en häst:

 • ha en far som vid betäckningstillfället var införd i Riksstamboken alternativt som avelshingst vara införd i en annan erkänd Haflingerstambok,
 • ha en mor som är införd i Riksstamboken eller vara införd i ANACRHAI’s registro fattrici,i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI eller annan erkänd Haflingerstambok,
 • ha sex generationers känd härstamning,
 • ha en andel främmande blod som inte överstiger 1,56 %,
 • vara fallen ur någon av rasens sju erkända hingstlinjer (Anselmo, Bolzano, Massimo, Nibbio, Stelvio, Student & Willi).

Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro puledri och för att införas i avd I skall en importerad häst vara införd i ANACRHAI’s reg

Grundstambok avd II

För att införas i grundstambok avd II skall en häst:

 • vara fallen efter föräldrar som är införda i grundstamboken eller införd i ANACRHAI’s registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI,
 • inte kunna införas i grundstambokens avd I.

Hästar i grundstambok avdelning II tilldelas ett löpnummer i 9000-serien.

Riksstambok – hingstar

I denna införs hingstar som är införda i grundstambokens avd I eller införda i ANACRHAI’s registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI. Hingsten ska vid avelsvärdering uppfylla rasvisa krav.

Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro stalloni och hingstar införda i denna registro stalloni eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI förs direkt in i denna avdelning utan krav på avelsvärdering.

Riksstambok– ston

I denna införs ston som är införda i grundstambokens avd I eller införda i ANACRHAI’s registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI. Stoet ska vid avelsvärdering uppfyllt rasvisa krav.

Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro fattrici och ston införda i registro fattrici eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI förs direkt in i denna avdelning utan krav på avelsvärdering.

F. ORIGINALSTAMBOK

Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger di Italia (ANACRHAI) är originalstambok.