Pass & registrering

All registrering och utfärdande av hästpass sköts av Svenska Hästavelsförbundet.

Fullständiga regler och bestämmelser>>


 

Registrering av svenskfödd haflinger

Följande handlingar behöver du skicka in för att registrera en svenskfödd haflinger:

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Betäckningsrapport i original
  3. Signalementsbeskrivning i original Signalementsbeskrivningen ska vara utförd vid sidan av modern under födelseåret eller inom sex månader om fölet är fött 1 juli eller senare.
  4. Chipmärkningsrapport i original inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
  5. Uppfödar- och ägaruppgifter


http://norgeapotek.eu/

Signalementsbeskrivningen skannas bara in i hästpasset om en av SH godkänd ID-kontrollant har fyllt i diagrammet på särskild självkopierande blankett. Hästägaren kan själv fylla i konturdiagrammet som finns på vår ansökningsblankett, detta kommer inte att skannas in i hästpasset.

Svenskregistrering av haflinger med utländskt hästpass

Från och med 2016 är det obligatoriskt att registrera en häst från utlandet i Sverige. Detta kallas att tilläggsregistrera och måste göras även om hästen har utländskt pass! Detta görs genom att sända in ansökningsblankett, ID-koll och originalpasset till Svenska Hästavelsförbundet. För att styrka att det är du som äger hästen bör även en kopia av köpekontraktet skickas med. Om du inte har detta kan du skriva ett alternativt ägarintyg.

Läs mer på länkarna nedan: 

 

Nedanstående dokument ska skickas in till SH vid ansökan om tilläggsregistrering:  

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Pass i original Tänk på att skicka passet till oss i ett rekommenderat brev
  3. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av godkänd ID-kontrollant eller veterinär
  4. Ägande

Alla kostnader för att antingen ansöka om pass eller tilläggsregistrering hittas på Svenska Hästavelsförbundets hemsida.