Riks 2020

PROPOSITION RIKSUTSTÄLLNING

Styrelsen har beslutat att genomföra riksutställningen som planerat men med vissa åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tyvärr har Haflingersport Sverige valt att ställa in tävlingarna som var planerade att hållas i samband med riks. Har du frågor om hur det kommer gå till? Se kontaktinformation längst ner!

PROPOSITION RIKS 5/9, ÖRSTA KULLE, KUMLA.

Riksutställningen är avelsvärderings-grundande för deltagande haflinger. Utställningen är öppen för svenska registrerade i SHF:s Grundstambok Avd. I och för haflinger berättigade att införas i densamma.

Utländska haflinger skall vara berättigade att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod.
Haflinger = max 1,563% främmande blod.

Tid och plats
Lördagen den 5 sep, 2020, på Örsta Kulle, Kumla.
Starttid informeras om i utställningskatalogkatalog och på hemsidan.

Klasser Riksutställning
1.Ettåriga hingstar
2.Tvååriga hingstar o valacker
3.Ettåriga ston
4.Tvååriga ston
5.Treåriga ston
6. 4-10 åriga ston med föl
7. 11-17 åriga ston med föl
8. Föl
9. 4-10 åriga ston utan föl
10. 11-17 åriga ston utan föl
11. Valacker o icke godkända hingstar 3 år o äldre.
12. Godkända hingstar
13. Veteran, (ston, hingstar, valacker 18 år o äldre)
I slutringen deltar klassegrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt domarnas bedömning.

Domare
Domare är Jennie Larsson.

Priser
Alla haflinger som deltar kommer att få rosett och bedömningsprotokoll. Priser till klassegrarna och BIS- (Best In Show) BIS 1, BIS 2 och BIS 3 kommer utses. Vandringspriser utdelas till svenska deltagare.

Anmälan
Anmälan sker i första hand via Internetanmälan, länk: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2020030

I andra hand skickas den till:
Sofia Nilsson
Tustrups Gård
635 05 Eskilstuna
Anmälan till riksutställningen görs på särskild blankett, som kan hämtas ner från SHF:s hemsida www.svenskahaflinger.se.
Haflinger som är registrerad i annan avelsorganisation, skall bifoga kopia av identitetshandling utvisande minst sex generationer.
Anmälan har skett när betalningen och anmälningsblanketten, korrekt ifylld, kommit SHF tillhanda. Skriv tydligt vid inbetalning, Riksutställning 2020 och hästens namn o reg nr./stamboksnr.

Vid färre än 20 anmälda haflinger genomförs ingen riksutställning.

Avgifter
Anmälningsavgiften är 400 kr per häst. Föl vid sidan av deltagande fölsto betalar ingen avgift, men får bedömning som övriga. Vid anmälan av tre hästar eller fler, är avgiften 300 kr per häst. (föl räknas ej in då den inte betalar någon avgift.)
Dessa avgifter gäller om ägaren är medlem i Svenska Haflingerföreningen.
Övriga deltagare betalar 500 kr per häst.
Sista anmälningsdag är 5 aug 2020.
(poststämpelns datum/registreringsdag på bankgiro, dvs betalning via bank bör ske några dagar i förväg).
SHF:s Bg 334-8547
Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift. Kontrollera att plats finns, innan du efteranmäler! Efteranmälda hästar kommer inte med i utställningskatalogen. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld häst uteblir, vid giltigt veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 70% av avgiften.

Gästboxar
Anmäls och betalas till SHF:s bankgironr. 334-8547. Skriv att det gäller boxbetalning, riks.
Boxar kostar 400 kr och är tillgängliga från och med fredag kväll. En spånbal ingår. Gör du internetanmälan för din häst, och önskar box, skicka ett mail och ange vilken dag/dagar du bokar box till bonnfia@hotmail.com (alt. ring/smsa boxanmälan, 0705105469)

Säkerhet
Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning skall hästägarförsäkran överlämnas till sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk.
*Hingst skall uppvisas i träns och av person över 16 år, visaren bär hjälm!
* Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
*Alla visare och ev medhjälpare bär hjälm vid visning.
* Alla hästar, förutom föl och ett-åriga ston, ska visas i träns. Ettåriga ston får visas i grimma.

Katalog
Utställningskatalog skickas till deltagarna veckan före utställningen.
Hästägarförsäkran skrivs ut från föreningens hemsida och lämnas ifylld till sekretariatet före urlastning. Finns ej den möjligheten, kontakta föreningen.
Läs propositionen noga innan ni anmäler.

Frågor ställs till
Sofia Nilsson 070-510 54 69,
Ida Wöllecke, 070-570 33 28